Regulamin

>
Regulamin

[vc_row el_class=”term-content”][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1532290218252{margin-bottom: 22px !important;}”]REGULAMIN SERWISU CZEKOLADOWA44.pl

DEFINICJE

Klient – firma prowadząca działalność gospodarczą, instytucja lub osoba fizyczna zlecająca poprzez serwis czekoladowa44.pl wykonanie produktu.

Właściciel serwisu – właściciel strony czekoladowa44.pl, PrinTech Natalia Napiera, ul. Ząbkowicka 72, 50-511 Wrocław, oddział Drukarnia Czekoladowa44, ul. Czekoladowa 44, 52-326 Wrocław, NIP 8992843383, REGON 369903012

Plik – plik graficzny wysłany przez Klienta do systemu zamówień serwisu czekoladowa44.pl w formacie opisanym na stronie zamawianego produktu systemu czekoladowa44.pl

Produkt – będący przedmiotem zlecenia i zamówiony w serwisie czekoladowa44.pl zgodnie z opisem znajdującym się przy opisie zamawianego produktu przez Klienta.

Sprawdzenie pliku tzw. preflight to mechanizm, który ma za zadanie analizę pliku pod względem prawidłowego przygotowania do prac poligraficznych zgodnie z kryteriami zamieszczonymi w serwisie czekoladowa44.pl.

Korekcja pliku – mechanizm zmiany zawartości plików poligraficznych w taki sposób, żeby była możliwość jego produkcji w procesach poligraficznych zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w serwisie czekoladowa44.pl.

Koszyk – lista produktów, które chce nabyć Klient w systemie serwisu czekoladowa44.pl. Klient może dodawać, usuwać z koszyka do czasu kliknięcia „kupuję i płacę”. Wszystkie produkty w koszyku tworzą automatycznie zamówienie.

Status zamówienia – etap, na którym aktualnie znajduje się dane zlecenie.

Kreator – system samodzielnego przygotowywania projektów do druku na podstawie z góry określonych parametrów, dla każdego produktu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Złożenie zamówienia w systemie internetowym czekoladowa44.pl jest równoznaczne z zawarciem umowy wykonania produktu pomiędzy Klientem a Właścicielem serwisu czekoladowa44.pl.
Właściciel serwisu zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Wszystkie dane będą przetwarzane wyłącznie przez Właściciela serwisu w celach poprawnego wykonania zlecenia, kontaktu z Klientem oraz wysyłki zamówionych towarów. Właściciel serwisu zastrzega sobie również prawo do przesyłania na adresy e-mail zarejestrowanych użytkowników oraz innych uczestników, których dane uzyskaliśmy w trakcie naszej działalności, informacji handlowych oraz innych wiadomości dotyczących działalności, oferty serwisu oraz innych wiadomości o charakterze niehandlowym.
3. Klient rejestrując się na serwisie czekoladowa44.pl zgadza się na otrzymywanie korespondencji na adres elektroniczny podany podczas rejestracji, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz 1204). Klient wyraża również zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach związanych z realizacją zleceń oraz umieszczenie ich w bazie danych zgodnie  z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133,pozycja 883).
4. Akceptując regulamin serwisu Klient zgadza się i akceptuje politykę prywatności przedstawioną na stronie czekoladowa44.pl/polityka-prywatnosci
5. Zakup usługi drogą internetową jest zobowiązaniem na zasadzie umowy – zlecenia, gdzie Klient jest Zleceniodawcą, a Zlceniobiorcą jest PrinTech Natalia Napieraj, ul. Ząbkowicka 72, Wrocław, Oddział Drukarnia Czekoladowa44 ul. Czekoladowa 44, 52-326 Wrocław, prowadzący serwis internetowy czekoladowa44.pl
6. Zlecenia usługi może dokonać każdy, kto ma dostęp do internetu oraz jest osobą pełnoletnią.
7. Zakup realizowany jest na podstawie formularza zlecenia, którego prawidłowe wypełnienie jest warunkiem niezbędnym do wykonania powierzonego zadania.
8. Zamówienia w serwisie można składać wyłącznie po dopełnieniu procedury rejestracyjnej. Czynność ta jest równoznaczna z akceptacja Regulaminu i polityki prywatności. W efekcie procedury rejestracyjnej Klientowi zostanie nadane indywidualne konto.
9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za błędy, np. w treści materiału. Jeśli zawierają one treści niezgodne z polskim prawem, Drukarnia Czekoladowa44 może odmówić przyjęcia zlecenia. Klient wysyłając zlecenie poświadcza, że nie narusza niczyich praw autorskich i ma prawo do korzystania z nich.
10. Do prawidłowego korzystania z systemu zamówień zalecane jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
a) przeglądarka Mozilla Firefox 3.0 lub wyższej, Internet Explorer 6.0 i wyższej lub Apple Safari 3.2 i wyższej.
b) Java w wersji 6.
c) dodatek do przeglądarki FLASH,
d) Włączona obsługa java i javascript.
e) PDF Reader Firmy Adobe
f) posiadanie konta e-mail
11. Drukarnia Czekoladowa44 zastrzega sobie prawo do nie wykonania zlecenia jeżeli system informatyczny czekoladowa44.pl w wyniku błędu wyzerował ceny albo wprowadził ceny ujemne lub pomniejszył ceny do kwot odstających od cen rynkowych w wyniku błędu informatycznego powstającego na skutek błędów matematycznych lub błędów wyświetlania. Złożone zamówienia w okresie błędnego działania systemu czekoladowa44.pl powoduje automatycznie, że zawarta umowa między Drukarnią Czekoladowa44, a Klientem jest nieważna. O fakcie Klient zostanie poinformowany niezwłocznie pocztą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji.

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU CZEKOLADOWA44.PL

1. Warunkiem złożenia zamówienia na produkty jest założenie konta w serwisie czekoladowa44.pl poprzez prawidłowe wypełnienie formularza, w tym podanie aktualnego adresu e-mail.
2. Założenie konta w serwisie czekoladowa.pl oznacza wyrażenie zgody na treść Regulaminu.
3. Klientem serwisu mogą być wyłącznie osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoby fizyczne o ile prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z Portalu dokonują czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej. Klientem Portalu może być osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.
4. Właściciel serwisu może pozbawić Klienta prawa do korzystania z serwisu internetowego, jak również ograniczyć dostęp do części lub całości jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Portalu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Właściciela serwisu za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Właściciela serwisu oraz serwisu.
5. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z Portalu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Właściciela serwisu.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach serwisu usługami, Właściciel serwisu podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w sieci Internet.
7. Klient serwisu czekoladowa44.pl nie może:

  • a) dostarczać i przekazywać treści niezgodnych z przepisami prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • b) korzystać z Portalu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
  • c) rozsyłać lub umieszczać w ramach Portalu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • d) korzystać z serwisu w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Właściciela serwisu

8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  • a) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku,
  • b) korzystania z Portalu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zawarcia Umowy sprzedaży są materiały oraz usługi poligraficzne, których właściwości zostały określone przez Klienta podczas procesu zakupowego.
2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy wejść na stronę czekoladowa44.pl, założyć konto, dokonać wyboru produktu i jego parametrów, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz złożyć Zamówienie.
3. Po wybraniu produktu Klient może wgrać pliki, bądź skorzystać z kreatora
4. Wszystkie wybrane produkty znajdują się w koszyku, kliknięcie przycisku \”Zobacz koszyk\” lub \”Zamów\” spowoduje przeniesienie na stronę, gdzie będzie można dokonać wyboru metody płatności oraz sposób dostawy a także podać adresy, na jakie ma dotrzeć przesyłka z Zamówieniem.
5. Kliknięcie przycisku „zamów” spowoduje wygenerowanie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na podany w czasie rejestracji adres. Wiadomość jest propozycją zawarcia Umowy sprzedaży i zawiera podsumowanie złożonego Zamówienia, a w szczególności:
a) przedmiot Zamówienia oraz jego numer,
b) łączną cenę zamawianych produktów lub usług
c) sugerowaną metodę płatności oraz dostawy,
d) adres domyślny pod jaki zostanie dostarczona przesyłka.
6. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji z chwilą, gdy Klient dokona akceptacji wszystkich przesłanych plików graficznych, bądź administrator zaakceptuje pliki stworzone przez Klient w kreatorze online oraz płatność za zlecenie zostanie zaksięgowana (dla zleceń opłaconych przy wykorzystaniu systemu „Tpay.com”)
7. Akceptacja przez Klienta wszystkich przesłanych plików graficznych stanowi oświadczenie woli zawarcia z Właścicielem serwisu Umowy sprzedaży oraz, dla Zleceń już opłaconych lub „za pobraniem”, oznacza przekazanie Zlecenia do realizacji i uniemożliwia rezygnację z wykonania zlecenia.
8. Z uwagi na fakt, iż właściwości zamawianych w ramach serwisu produktów są ściśle określone przez Zamawiającego, niemożliwe jest odstąpienie Klienta od Umowy.
9. Zamówienie, które nie zostało opłacone lub jest „za pobraniem”, ale nie dokonano w nim akceptacji plików, ważne jest przez 7 dni, po upływie których zostanie automatycznie usunięte z konta użytkownika.
10. Z Klientami, którzy złożyli zamówienie i je opłacili, ale nie dokonali akceptacji plików, po 2 dniach od momentu zaksięgowania płatności na koncie, pracownik serwisu skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia dalszego postępowania.
11. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dokładne godziny akceptacji plików oraz terminy realizacji określone są na stronie serwisu dla każdego produktu odrębnie.

DOSTAWA

1. Dostawa Produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pomocą firm kurierskich oraz systemu skrytek pocztowych Paczkomaty 24/7.
3. Termin realizacji dostawy określony jest dla poszczególnych Produktów odrębnie i przedstawiony na stronach serwisu czekoladowa44.pl, dla każdego produktu.
4. Klient ma obowiązek dokładnego zapoznania się z przedstawionymi w serwisie terminami dostaw. Właściciel serwisu dopełni wszelkich starań, by zrealizować i wysłać Zlecenie w podanym terminie. Właściciel serwisu dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zlecenia wynikającą z przyczyn zewnętrznych, między innymi braków w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego oraz przyczyn leżących po stronie dostawców przesyłek. Mogą również wystąpić problemy techniczne wynikające z awarii maszyn. Opóźnienia w realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych firmy Właściciel serwisu względem Klienta.

CENA I PŁATNOŚĆ

1. Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają: koszt obsługi Zamówienia, koszt Produktu, pakowania i podatek VAT, o ile w opisie Produktu nie zaznaczono inaczej. Podane ceny nie zawierają kosztów dodatkowych opcji niestandardowych, takich jak: opłata za pobraniem pieniężnym, dopłaty za wskazane godziny dostawy, dopłaty za wysyłkę na wiele adresów, dopłaty za opcje niestandardowe Produktów, nie mieszczące się w opisach Produktów zamieszczonych w serwisie.
2. Płatności za Zlecenie można dokonać za pomocą zintegrowanego systemu płatniczego Tpay.com.
3. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez system Tpay.com przekazywane spółce PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisanej do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014 Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Tpay.com
4. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.
5. Dokonując zakupów w serwisie czekoladowa44.pl Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną.

REKLAMACJE

1. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przesłanie reklamacji na adres reklamacje@czekoladowa44.pl
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.
3. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 14 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta.
4. Właściciel serwisu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia przez Właściciel serwisu jej zgłoszenia. Powyższy termin jest nieprzekraczalny dla udzielenia odpowiedzi będącej podstawą do dalszego postępowania reklamacyjnego. W celu zakończenia postępowania reklamacyjnego możliwa jest sytuacja, w której Klient zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego zamówienia. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie wymagało dostarczenia dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień ze strony Klienta, Właściciel serwisu jest zobowiązany skierować korespondencję e-mailową wskazując elementy wymagające uzupełnienia, a Klient jest zobowiązany przesłać je w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania e-maila. Po tym czasie postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone a reklamacja uznana za oddaloną.
5. Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 17.00. Te, które wpłyną w danym dniu po tej godzinie, będą uznawane za złożone w kolejnym dniu roboczym.
6. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.
7. Właściciel serwisu dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Mogą jednak wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne wynikające ze warunków technologicznych. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez Właściciela serwisu.
8. Za nieprawidłowo wykonany złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp., uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150 g, dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach o dużym nasyceniu kolorem. W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska stosuje się bigowanie przed procesem falcowania. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie jest traktowana jako błąd.
9. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia:
a) przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm,
b) przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 2 mm
c) różnic ilościowych i jakościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu – nie przekraczające + – 5% ilości zamówionej.
10. Właściciel serwisu ocenia zasadność Reklamacji na podstawie próbek zarchiwizowanych w celach kontroli jakości.
11. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji.
12. Właściciel serwisu z uwagi na specyfikację maszyny grawerującej oraz właściwości podłoża, dopuszcza podczas realizacji zamówień obejmujących grawerowanie bądź cięcie laserowe, odchylenie odległości grafiki od wskazanego pola zadruku do 5 mm oraz możliwości punktowego odymienia materiału ciętego/grawerowanego.
13. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.
14. Właściciel serwisu ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właściciel serwisu a Klientem będzie Sąd miejsca siedziby Właściciel serwisu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Start typing and press Enter to search

Koszyk

Brak produktów w koszyku.